Könyvviteli szolgáltatás

A teljes körű könyvviteli szolgáltatásunk magában foglalja a számviteli alapbizonylatokon felül az adó-, járulék,- vám,- bér jellegű kötelezettségek főkönyvekben való rögzítését, valamint az ezekkel összefüggő nyilvántartások vezetését, és a kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat.

Ügyfeleink szervezeti méretétől, tevékenységétől függően szolgáltatásainkat egyedileg, igényre szabva ajánljuk.Könyvelési szolgáltatásunk részletesebb (de nem teljes körű) leírása

- A rendelkezésünkre bocsátott havi bizonylatok alapján a mindenkor hatályos előírásoknak megfelelően a bevétel és költség számlák, bankkivonatok, bizonylatok könyvelése számítógépes úton.

- Költséghely / költségviselő szerinti könyvelés és kimutatások igény szerint. A lekönyvelt tételekről, számlákról azonnali információt tudunk szolgáltatni az Ügyfél kérésére e-mailben, faxon is.

- Az összes felmerülő adó és egyéb bevallások elkészítése, pl.: APEH, helyi adók, kamara, statisztikák felé benyújtandó bevallások és az ehhez szükséges nyilvántartások vezetése

- Rendszeres tájékoztatás a költségvetési fizetési kötelezettségekről, a havonta felmerülő fizetési kötelezettségek listája, és minden olyan egyéb fizetési kötelezettség, mely az üzleti év során felmerül fővárosi adók, társasági adó, stb.).

- Adó és egyéb bevallások kitöltése, leadása, tájékoztatás az APEH-el, TB-vel, KSH-val szembeni bevallási kötelezettségekről.